مخالفت نظام پرستاری با تربیت کمک پرستار (بهیار)یکساله ۱۳۹۴/۹/۱۶

عضو شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد: تربیت بهیار یک ساله محال است/ جو سازی وزارت بهداشت عضو شورای عالی نظام پرستاری، تربیت بهیار یک ساله را محال دانست و گفت: دوستان وزارت بهداشت با طرح این مسائل، می خواهند به سمت اهداف خودشان بروند. حسین سرمدیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، به ادعای قائم مقام وزیر بهداشت مبنی بر اینکه اکثر پرستاران با بهیار یک ساله موافق هستند، پاسخ داد و افزود: آموزش بهیار یک ساله برای حضور در مراکز درمانی، شدنی نیست.   وی با اشاره به استعلامی که در حدود دو سال پیش از مراکز درمانی انجام شد، گفت: در این استعلام خواسته شد مراکز درمانی نظرشان را در مورد رتبه بندی نیروهای پرستاری اعلام کنند که عمدتا اولویت اول را، کمک بهیار عنوان کردند.   سرمدیان با اشاره به اینکه تنها یک دوره بهیار یک ساله در کشور تربیت شدند و آن مربوط به دوران جنگ بود، تاکید کرد: دوره بهیاری نیازمند گذراندن آموزش هایی است که زمان زیادی می برد و محال است که بتوان در یک سال بهیار کارآمد تربیت کرد.   عضو شورای عالی نظام پرستاری، ادامه داد: در حال حاضر دوره بهیاری در ارتش و نیروی انتظامی حداقل در 26 ماه به صورت شبانه روزی انجام می شود.   سرمدیان با تاکید بر اینکه کسی مخالف حضور بهیار در مراکز درمانی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی این است که تربیت بهیار یک سال امکان پذیر نیست.     کد: 10849